El projecte estableix una xarxa de relacions amb professionals externes, institucions i entitats que de forma puntual actuen com a col·laboradores. Amb totes elles, mostrades a continuació, compartim l’interès pel concepte de ciutat fràgil i mantenim el contacte a mode de suport tècnic, transferència de dades i facilitació de contactes. Amb les entitats i institucions ens uneix, especialment, el compromís en el retorn de la recerca a l’esfera social i ciutadana.

Gerard Bertomeu

Membre col·laborador del projecte.

 

Arquitectura per UPC. Candidat de doctorat al Laboratori d’Innovació i Tecnologia d’Arquitectura de la UPC LiTA. Professor al departament de geometria ETSAV. Ha desenvolupat el seu treball i la seva investigació sobre l’anàlisi energètica, l’automatització, la gestió de dades, el disseny computacional i l’optimització.

Maria Coma Santasusana

Antropòloga col·laboradora del projecte.

 
Doctoranda en antropologia a l’Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est (Inalco) i al Departament d’Antropologia Social i Cultural (UB). Antropòloga (UB, 2010). Beca “La Caixa” de postgrau a França (2011). Màster en Antropologia (EHESS, 2012). Llicenciatura en Estudis tibetans (Inalco, 2016). Experta en metodologies qualitatives, antropologia ambiental, etnografia multi-espècies, antropologia del paisatge i de les infraestructures.
Internacionalment és membre de la junta de l’International Seminar for Young Tibetologists i membre de la Société Française d’Études du Monde Tibétain. El curs 2016-2017 va ser investigadora convidada a l’Institut d’Estudis Tibetans de la Universitat Central de les Nacionalitats (Xina) i des de febrer 2022 és investigadora convidada a la Unitat d’Antropologia del Departament de Ciències Socials de la Universitat de Fribourg (Suïssa).

María Gabriela Navas Perrone

Antropòloga col·laboradora del projecte.

 
Doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, Arquitecta i Màster en govern de la ciutat amb esment en desenvolupament de la ciutat per FLACSO-Equador. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), coordinadora del Grup de Recerca en Antropologia de l’Arquitectura (GRADA) associat al GRECS de la Universitat de Barcelona, i del Grup de Recerca en Antropologia i Arquitectura (GRANAR) de l’Institut Català d’Antropologia.

Actualment és co-directora del curs de postgrau de la Universitat de Barcelona, “Antropologia i Arquitectura. La vida social de l’entorn construït”. És membre de l’equip de recerca del projecte I+D titulat MOURE. Mobilitats desbordades: Un estudi comparatiu de les noves mobilitats urbanes (2020-2024). Presidenta i sòcia-fundadora de Antiarq, des d’on ha coordinat diverses activitats formatives que exploren la dimensió humana de les ciutats. La seva línia de recerca aborda l’economia política de la producció arquitectònica, els impactes socials de les reformes urbanístiques, l’urbanisme amb perspectiva de gènere i més recentment les mobilitats urbanes a les ciutats post-pandèmia.

 

Patricia Messa Castany

Antropòloga col·laboradora del projecte.

 

Antropòloga (UB), investigadora predoctoral a Societat i cultura, àmbit d’antropologia social i cultural. Ajut per al Personal Investigador en Formació (APIF). Màster en antropologia i etnografia (UB), postgrau en societats africanes i desenvolupament (UPF i CEA), màster en desenvolupament internacional (SETEM-UPC) i educadora social (UB)
Membre dels grups de recerca, Observatori de l’alimentació (ODELA), Grup d’estudis en antropologia i significats del treball (GREAST), Observatori de la vida quotidiana i violències, Universitat Nacional Autònoma d’Hondures.

Expertesa i àmbits: Antropologia social, processos de salut, malaltia i atenció, economies morals contemporànies, processos i polítiques d’ajuda i intervenció social, desenvolupament i cooperació a A. Llatina, economies quotidianes i domèstiques en entorns urbans vulnerables especialment a centramèrica, relacions de gènere, processos d’exclusió, violències institucionals, quotidianes i estratègies de supervivència, polítiques socials públiques, antropologia de l’Estat.

Marc Serra Ureta

Membre col·laborador del projecte

 
Arquitecte i Màster en Disseny Computacional per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor associat al departament de Representació Arquitectònica a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, i col·laborador puntual en els Màsters en Enginyeria Estructural a l’Arquitectura i Disseny Paramètric en l’Arquitectura de la UPC. Especialitzat en el càlcul d’estructures, i en la introducció de noves eines digitals en el procés de disseny, càlcul i fabricació en arquitectura.