intimitat-comunitat-i-urbanitat-espais-intims-confinats-realitats-distants-als-edificis-collectius-i-experiencia-de-lespai-comu-i-urba

Intimitat,

comunitat

i

urbanitat:

Espais

íntims

confinats,

realitats

distants

als

edificis

col·lectius

i

experiència

de

l’espai

comú

i

urbà.

Marta Serra, Mar Castarlenas i Helena Majó
Una experiència confinada i exposada als espais de la intimitat
Els edificis buits i plens
Espai comú, realitats distants