el-vincle-amb-la-natura-la-consciencia-de-la-fragilitat

El

vincle

amb

la

Natura:

la

consciència

de

la

fragilitat

Text pendent d'introduir.
Helena Majó