Grups de Recerca

Col·lectius de recerca partícipes del projecte.

Equip

Persones investigadores i de suport a la recerca treballant en el desenvolupament del projecte.

Col·laboradores

El projecte estableix una xarxa de relacions amb professionals externes que de forma puntual actuen com col·laboradores.