Kathrin Golda-Pongratz

Image

Doctora arquitecta. Professora UIC-ESARQ. Expertesa: cultura i memòria urbana; espai públic, dinàmiques de migració i integració en països en desenvolupament, urbanisme informal, estratègies del place-making. Internacionalització: habitatge i autoconstrucció. Comissària Triàlegs Ciutat i Memòria. El Born CCM. Barcelona (2018). Directora programa municipal Paradigma Mur. Berlín–Barcelona 2019-2021. Assessora dels l’Ajuntament de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Cugat en qüestions d'intervencions urbanes de memòria.