Isabel Crespo Cabillo

Image

Professora agregada del Dep. Representació Arquitectònica (UPC-ETSAV-ETSAB). Expertesa: relació entre clima, medi ambient i forma urbana des de la perspectiva del ciutadà. Projecte competitiu: “Caracterización de la morfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y excepciones de la trama en la eficiencia energética de la arquitectura. (MOET)”. Estudis sobre la implicació de les terrasses de bar en la ciutat compacta i les seves repercussions en les condicions ambientals de l’espai públic.