Sandra Bestraten Castells​

Image

Sandra Bestraten Castells. Arquitecta. Professora UIC-ESARQ. Membre grup de recerca ACC-Arquitectura, Ciutat i Cultura. Presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC. Col·laboradora en el projecte “Topología del espacio urbano: reconocimiento, análisis y cartografía de espacios frágiles en la ciudad contemporánea”. Expertesa: habitatge i cooperació; rehabilitació i sostenibilitat; participació ciutadana; habitatge social; accessibilitat per a persones amb discapacitat. Projectes: Pla d’accessibilitat universal de Barcelona (2016-2026); Projecte Comerç Amic sense barreres arquitectòniques, CASBA Barcelona (2012–2019). Diagnosi constructiva i estructural dels habitatges de Can Peguera. Barcelona (2017-2018).