Grup Arquitectura, energia i medi ambient

El grup de recerca AIEM està orientat a la investigació de l'arquitectura des del punt de vista mediambiental. La seva investigació considera tant els paràmetres ambientals que afecten el confort humà com la percepció, així com el possible impacte que les activitats de construcció poden provocar a les ciutats i al medi ambient. L'activitat que es duu a terme contempla diferents escales, des de qualitats arquitectòniques interiors i elements de construcció fins a espais públics i morfologia urbana. Seguint aquesta línia d'interès, el grup ha desenvolupat una àmplia investigació relacionada amb la integració de les energies renovables, el cicle de vida dels materials, la qualitat de vida, l'arquitectura bioclimàtica i altres camps d'arquitectura, energia i medi ambient. Aquest treball anterior, realitzat des de 1980, juntament amb l'experiència dels membres del grup, posa l’AiEM en una posició excel·lent per avançar en el camí correcte cap a una recerca d'alt nivell.

(Text a: https://futur.upc.edu/AIEM).