Grup Anàlisis crítiques de la modernitat

El grup ACM centra la seva activitat investigadora en l’Arquitectura i la Ciutat de la Modernitat adoptant una aproximació essencialment relacional per aportar elements crítics als debats i articular visions alternatives a les actuals polítiques d’intervenció.

Amb aquest objecte combina l’obertura de referents, de perspectives teòriques i de visions comparades amb el rigorós treball històric documental sobre estudis de cas com a base de noves aportacions crítiques.

Integra aproximacions diverses i complementàries que exploren aquells àmbits i processos de canvi fortament vinculats amb les transformacions de l’arquitectura i de la ciutat dels segles XIX, XX i XXI, com poden ser els camps de l’art i de la tècnica, de l’emergència i l’expansió de la noció de patrimoni i, en general, de totes aquelles problemàtiques de la societat i de la cultura de la modernitat que es mostrin rellevants.

(Text a: https://thatc.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca).