Els grups de recerca

El grup d'investigadors i investigadores del projecte Barcelona ciutat fràgil està conformat per membres de tres grups de recerca de la UPC. El grup promotor del projecte és el grup Arquitectura, ciutat i cultura (ACC), coordinat per la professora Marta Llorente. Els altres dos grups són el grup Anàlisis crítiques de la modernitat (ACM) i el grup Arquitectura, energia i medi ambient (AEMA).